دانلود فایل


گزارش کار آزمایش تعادل اجسام صلب - دانلود فایلدانلود فایل فایل گزارش آزمایش تعادل اجسام صلب در 4 صفحه آماده دانلود می باشد.

دانلود فایل گزارش کار آزمایش تعادل اجسام صلب درس آزمایشگاه فیزیک 1 یکی از دروس مشترک بین بسیاری از رشته های فنی مهندسی و علوم پایه می باشد. یکی از آزمایشهایی که در این واحد درسی تدریس می گردد آزمایش تعادل اجسام صلب می باشد که قطعا اساتید از دانشجویان گزارش این آزمایش را می خواهند. فایل حاضر، فایل ورد گزارش آزمایش تعادل اجسام صلب می باشد که در چهار صفحه تهیه گردیده است. . این فایل قابل ویرایش بوده و به راحتی می توانید اسم خود را در فایل اضافه نموده و یا هر تغییر دلخواه دیگری را در فایل اعمال نمایید. در این فایل کاملا اصول نگارشی رعایت گردیده است و بدون صرف وقت می توانید این گزارش را به اساتید خود ارائه دهید.


گزارش آزمایشگاه فیزیک 1


گزارش آزمایش تعادل اجسام صلب


گزارش آز فیزیک 1


دانلود گزارش آماده تعادل اجسام صلب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کار آزمایش تعادل اجسام شناور - لیمویی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک--تعادل اجسام صلب دسته بندی : فيزيك عمومي,
گزارش کار آزمایشگاه, امروز واستون گزارش کار آز فیزیک رو آپلود کردم که مربوط به
...

PDF: گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 |15369| Letter

4 مارس 2018 ... ﺗﻌﺎدل اﺟﺴﺎم ﺻﻠﺐ. 5. ﺳﻘﻮط آزاد وﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ. 6. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺗﻮود و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ. 7. آوﻧﮓ … -- درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞ --. ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ 1. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

29 ژانويه 2018 ... مهوش دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 1 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
پایه 1 آزفیزیک پایه 1 درس آزمایشگاه فیزیک ... تعادل اجسام صلب.

گزارش آزمایشگاه فیزیک 1, گزارش آزمایش تعادل اجسام صلب, گزارش آز ...

گزارش آزمایشگاه فیزیک 1, گزارش آزمایش تعادل اجسام صلب, گزارش آز فیزیک 1,
دانلود گزارش آماده تعادل اجسام صلب برای مراجعه به سایت اصلی عنوان گزارش کار ...

ام اس پی | گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

17 دسامبر 2017 ... گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 on ام اس پی | گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
پایه 1 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ... تعادل اجسام صلب. 5.

شرط تعادل یک قرقره

هر گاه چند نیرو به جسم صلبی وارد شوند، شرط تعادل جسم این با ومحور x ها زوایای را
بسازددر صورتیکه این نیروها در یک صفحه ... معلوم شده است که روش های حل دقیق و
سریع بسیاری از مسائل اجسام صلب را می ... در این آزمایش از دو قرقره ی متحرک و یک
قرقره ی ثابت استفاده می شود و آن ها را ... تجربیات من از فیزیک گزارش کار
آزمایشگاه‌های.

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

29 ژانويه 2018 ... مهوش دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 1 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
پایه 1 آزفیزیک پایه 1 درس آزمایشگاه فیزیک ... تعادل اجسام صلب.

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک با عنوان مزیّت مکانیکی قرقره ها - دانلود ...

تعادل اجسام صلب. آزمایشگاه فیزیک پایه 1. گزارش کار آزمایش شماره 4 ... به عنوان
مثال ، مرکز جرم می‌‌تواند با سرعت ثابت حرکت کند و جسم حول یک محور ثابت با
سرعت ...

گزارش کار آزمایش تعادل اجسام صلب - جزوه فایل - Jozvefile

22 ژوئن 2018 ... فایل حاضر، فایل ورد گزارش آزمایش تعادل اجسام صلب می باشد که در چهار صفحه تهیه
گردیده است. . این فایل قابل ویرایش بوده و به راحتی می توانید ...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 – root

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ... درس آزمایشگاه فیزیک پایه یک برای
بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و قوانین پایه فیزیک ... تعادل اجسام صلب. 5.

فصل نیرو و ایستایی هدف کلی - PDF - DocPlayer.gr

در آزمایش بعدی اگر نیروی F 1 را عمودی و F 2 را افقی وارد کنیم میبینیم که نیرو
سنج .... متر )N.m( و باوجود شباهت رابطه به رابطه کار و انرژی این واحد با ژول متفاوت
است و ... 10 3 ب نمودار آزاد تکیهگاه طرهای حل مسائل ایستایی جسم صلب: حل مسائل
استاتیکی با ... البته برای استفاده از این روشها شرط ایستایی یا تعادل سامانه
الزامی است.

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 تعادل اجسام صلب | پایگاه علمی سعید ...

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 – آزمایش آونگ ساده هدف آزمایش: تحقیق قوانین
حرکت آونگ و محاسبه شتاب جاذبه زمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز: دو گلوله فلزی با ...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

10 مه 2019 ... گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1; دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1;
دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ... تعادل اجسام صلب.

آزمایش میز نیرو | تجربیات من از فیزیک

7 ژوئن 2011 ... هر گاه چند نیرو به جسم صلبی وارد شوند، شرط تعادل جسم این خواهد بود که برآیند
نیروها وارد بر جسم صفر شود وگشتاور کل نیز برابر با صفر گردد .

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 پیام نور - برگزیده ها

... های ایده آل > آژمایش ۱۰-< اجسام صلب > آزمایش ۱۱-< محاسبه و اندازه گیری شتاب
جسمی ... گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 :تعادل مایع-جامد در سیستم های دو
جسمی ...

آزﻣﺎﯾﺶ آوﻧﮓ ﻣﺮﮐﺐ

آزﻣﺎﯾﺶ آوﻧﮓ. ﻣﺮﮐﺐ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳي : 1. -. ﭘﺎﻧﺪول ﺳﺎده. 2. -. ﭘﺎﻧﺪول ﻣﺮﮐﺐ. 3. -. ﮐﺎﺗﺮ. 4. -.
ﺑﺎﯾﻔﯿﻼر. 5 ... درﺟﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده و ... ﺑﺮاي ﯾﻚ ﺟﺴم ﺻﻠﺐ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻟﻮﻻﯾﺶ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل،
اﻧﺤﺮاف ... آزﻣﺎﯾﺶ : از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﻔﯿﻼر ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻤﺎن اﯾﻨﺮﺳي ﺟﺴﻤي ﺑﻪ ﮐﺎر. ﻣي. رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا از ﺗﮑﯿﻪ.

PDF: گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 |15369| Letter

4 مارس 2018 ... ﺗﻌﺎدل اﺟﺴﺎم ﺻﻠﺐ. 5. ﺳﻘﻮط آزاد وﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ. 6. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺗﻮود و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ. 7. آوﻧﮓ … -- درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞ --. ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ 1. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ...

دانلود جزوه استاتیک افشین سالاری - تکنو مکانیک

سرفصل های جزوه :اصول ایستاییاستاتیک ذره هااجسام صلبتعال اجسام صلب نام ... و
دانلود کتابها ، جزوه ها ،گزارش کار آزمایشگاه ، پروژه ها ، مقالات isi با ترجمه فارسی و ...
استاتیک : شاخه ای از مکانیک می باشد که به بررسی تعادل اجسام صلب ساکن یا با ...

[DOC]3- آونگ ساده - دانشگاه فرهنگیان

خطای مطلق در اندازه گیری دوره تناوب آونگ با توجه به دقت زمان سنجی که به کار می
برید، .... شیب خط; در آزمایش دوم در چه زاویه ای جسم روی سطح شیبدار شروع به لغزیدن
می کند. ... برای در حال تعادل نگاه داشتن سیستم باید نیروی محرک به سر آزاد طناب
وارد شود. ... علت اختلاف مزیت مکانیکی واقعی با مزیت مکانیکی تئوری در مجموعه
قرقره های ...

آزﻣﺎﯾﺶ آوﻧﮓ ﻣﺮﮐﺐ

آزﻣﺎﯾﺶ آوﻧﮓ. ﻣﺮﮐﺐ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳي : 1. -. ﭘﺎﻧﺪول ﺳﺎده. 2. -. ﭘﺎﻧﺪول ﻣﺮﮐﺐ. 3. -. ﮐﺎﺗﺮ. 4. -.
ﺑﺎﯾﻔﯿﻼر. 5 ... درﺟﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده و ... ﺑﺮاي ﯾﻚ ﺟﺴم ﺻﻠﺐ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻟﻮﻻﯾﺶ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل،
اﻧﺤﺮاف ... آزﻣﺎﯾﺶ : از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﻔﯿﻼر ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻤﺎن اﯾﻨﺮﺳي ﺟﺴﻤي ﺑﻪ ﮐﺎر. ﻣي. رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا از ﺗﮑﯿﻪ.

گزارش کار آزمایش تعادل اجسام صلب - تیک 98

11 نوامبر 2018 ... گزارش کار آزمایش تعادل اجسام صلب درس آزمایشگاه فیزیک 1 یکی از دروس مشترک
بین بسیاری از رشته های فنی مهندسی و علوم پایه می باشد. یکی از ...

PDF: گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 |15369| Letter

4 مارس 2018 ... ﺗﻌﺎدل اﺟﺴﺎم ﺻﻠﺐ. 5. ﺳﻘﻮط آزاد وﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ. 6. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺗﻮود و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ. 7. آوﻧﮓ … -- درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞ --. ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ 1. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

8 مه 2019 ... گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1. گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ... تعادل
اجسام صلب. 5. سقوط آزاد وحرکت پرتابه. 6. ماشین آتوود و قوانین ...

پاورپوینت درمورد نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف ...

گزارش کار آزمایش تعادل اجسام صلب درس آزمایشگاه فیزیک 1 یکی از دروس مشترک
بین ... یکی از آزمایشهایی که در این واحد درسی تدریس می گردد آزمایش تعادل اجسام

پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد,نهاد‌های مربوط ...

علوم پایه گزارش کار آزمایش تعادل اجسام صلب گزارش آزمایشگاه فیزیک 1, گزارش
آزمایش تعادل اجسام صلب, گزارش آز فیزیک 1, دانلود گزارش آماده تعادل اجسام صلب ...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 | 4968 | digi5

12 مه 2019 ... گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 | 4968 ... درس آزمایشگاه فیزیک پایه یک برای
بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و ... تعادل اجسام صلب. 5.

[DOC]3- آونگ ساده - دانشگاه فرهنگیان

خطای مطلق در اندازه گیری دوره تناوب آونگ با توجه به دقت زمان سنجی که به کار می
برید، .... شیب خط; در آزمایش دوم در چه زاویه ای جسم روی سطح شیبدار شروع به لغزیدن
می کند. ... برای در حال تعادل نگاه داشتن سیستم باید نیروی محرک به سر آزاد طناب
وارد شود. ... علت اختلاف مزیت مکانیکی واقعی با مزیت مکانیکی تئوری در مجموعه
قرقره های ...

[DOC]3- آونگ ساده - دانشگاه فرهنگیان

خطای مطلق در اندازه گیری دوره تناوب آونگ با توجه به دقت زمان سنجی که به کار می
برید، .... شیب خط; در آزمایش دوم در چه زاویه ای جسم روی سطح شیبدار شروع به لغزیدن
می کند. ... برای در حال تعادل نگاه داشتن سیستم باید نیروی محرک به سر آزاد طناب
وارد شود. ... علت اختلاف مزیت مکانیکی واقعی با مزیت مکانیکی تئوری در مجموعه
قرقره های ...

آزﻣﺎﯾﺶ آوﻧﮓ ﻣﺮﮐﺐ

آزﻣﺎﯾﺶ آوﻧﮓ. ﻣﺮﮐﺐ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳي : 1. -. ﭘﺎﻧﺪول ﺳﺎده. 2. -. ﭘﺎﻧﺪول ﻣﺮﮐﺐ. 3. -. ﮐﺎﺗﺮ. 4. -.
ﺑﺎﯾﻔﯿﻼر. 5 ... درﺟﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده و ... ﺑﺮاي ﯾﻚ ﺟﺴم ﺻﻠﺐ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻟﻮﻻﯾﺶ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل،
اﻧﺤﺮاف ... آزﻣﺎﯾﺶ : از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﻔﯿﻼر ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻤﺎن اﯾﻨﺮﺳي ﺟﺴﻤي ﺑﻪ ﮐﺎر. ﻣي. رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا از ﺗﮑﯿﻪ.

حقوق بشر, شورا, کمیسیون-پاورپوینت درباره نهاد‌های مربوط به حقوق ...

علوم پایه گزارش کار آزمایش تعادل اجسام صلب گزارش آزمایشگاه فیزیک 1, گزارش
آزمایش تعادل اجسام صلب, گزارش آز فیزیک 1, دانلود گزارش آماده تعادل اجسام صلب ...

نمودار جریان مصالح - سنگ شکن سنگ برای فروش کنیا

دانلود رایگان مجموعه سه نمونه گزارش و دستور کار آزمایشگاه ... آموزش استاتیک ومقاومت
مصالح تعادل اجسام صلب تعادل اجسام صلب دو بعدی رسم نمودار جسم آزاد برای ...

آزمایش میز نیرو | تجربیات من از فیزیک

7 ژوئن 2011 ... هر گاه چند نیرو به جسم صلبی وارد شوند، شرط تعادل جسم این خواهد بود که برآیند
نیروها وارد بر جسم صفر شود وگشتاور کل نیز برابر با صفر گردد .

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

29 ژانويه 2018 ... مهوش دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 1 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
پایه 1 آزفیزیک پایه 1 درس آزمایشگاه فیزیک ... تعادل اجسام صلب.

تعادل جسم صلب

2 مه 2019 ... آزمایشگاه فیزیک پایه 1. گزارش کار آزمایش شماره 4. « تعادل اجسام صلب ». گروه 2.
محمدرضا مهدیه. تاریخ آزمایش : 1/8/1390. تاریخ تحویل گزارش کار: ...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 | 4883

21 آوريل 2019 ... گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 | 4883 ... درس آزمایشگاه فیزیک پایه یک برای
بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و ... تعادل اجسام صلب. 5.

آزﻣﺎﯾﺶ آوﻧﮓ ﻣﺮﮐﺐ

آزﻣﺎﯾﺶ آوﻧﮓ. ﻣﺮﮐﺐ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳي : 1. -. ﭘﺎﻧﺪول ﺳﺎده. 2. -. ﭘﺎﻧﺪول ﻣﺮﮐﺐ. 3. -. ﮐﺎﺗﺮ. 4. -.
ﺑﺎﯾﻔﯿﻼر. 5 ... درﺟﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده و ... ﺑﺮاي ﯾﻚ ﺟﺴم ﺻﻠﺐ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻟﻮﻻﯾﺶ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل،
اﻧﺤﺮاف ... آزﻣﺎﯾﺶ : از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﻔﯿﻼر ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻤﺎن اﯾﻨﺮﺳي ﺟﺴﻤي ﺑﻪ ﮐﺎر. ﻣي. رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا از ﺗﮑﯿﻪ.

آزمایشگاه - فیزیک، مکانیک، تاسیسات و صنایع - گزارش كار ...

5 جولای 2013 ... نام آزمايش تعادل اجسام صلب همراه با جداول. کلمات کلیدی مرتبط: گزارش كار, آزمايشگاه
,فيزيك ,فیزیک ,تحقیق دانشجویی ,پاورپوینت ,مکانیک ...

5 آزمايش شمارة تعادل اجسام نظريه

دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه. 1. ۴٩. آزمايش شمارة. 5. تعادل اجسام. در فیزیک
کمیت. هایي وجود دارد که اندازة آنها به تنهایي اطالعات کافي به ما نمي. دهد. اما اگر چند ...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 | 4883

21 آوريل 2019 ... گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 | 4883 ... درس آزمایشگاه فیزیک پایه یک برای
بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و ... تعادل اجسام صلب. 5.

گزارش کار آزمایش تعادل اجسام شناور - لیمویی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک--تعادل اجسام صلب دسته بندی : فيزيك عمومي,
گزارش کار آزمایشگاه, امروز واستون گزارش کار آز فیزیک رو آپلود کردم که مربوط به
...

تعادل

شرط تعادل نقطة مادی را در مسائل به کار گیرد.4. - شروط الزم برای تعادل جسم صلب را
توضیح دهد.5. - انواع تکیه گاه ها را بشناسد.6. - پیکر آزاد اجسام تحت تأثیر نیروهای
...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 – رنگین فایل

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ... هدف از انجام آزمایش ها یادگیری بخش
گسترده ای از فیزیک جدید نیست بلکه انجام آزمایش ها به درک ... تعادل اجسام صلب. 5.

تخته سفید | آموزش استاتیک (مرور و حل تست کنکور ارشد) - درس یکم ...

3 Feb 2018

مکانیک سیاالت دستور کار آزمایشگاه - دانشگاه گلستان

دستورالعمل کلی. مواردی که برای. تهیه. ی گزارشکار. آزمایشگاه. مکانیک سیاالت ...
تحقیق در صح تئوری برنولی درجریان آب از لوله یا مقطع دایروی غیر منشوری ......
آرامی باز کرده تا شاخص به تعادل )همان محل صفر قبلی( برگردد ای مراحل را برای وزنله
هلای .... همانطور که میدانید هرچه ارتفاع ستون سیال بیشتر باشد فشار وارد بر جسم
غوطه ور ...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 پیام نور - برگزیده ها

... های ایده آل > آژمایش ۱۰-< اجسام صلب > آزمایش ۱۱-< محاسبه و اندازه گیری شتاب
جسمی ... گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 :تعادل مایع-جامد در سیستم های دو
جسمی ...تحقیق درباره اقدامات حین وقوع وقایع طبیعی

پاورپوینت دستگاه الکتروشوک

فایل فلش تبلت چینی دانش آموزی A32 با مشصه برد AM176_MB_V1.2پردازنده MT6577

پاورپوینت بتن و انواع آن

تحقیق درباره جهنم و عذابهای آن

فایل فلش تبلت دانش آموزی با مین برد AM176_MB_V1.2 وپردازنده MT-6577(mt-6517A_ کاملا تست شده -با لینک مستقیم

جلسه دهم (پایانی) از دوره آموزش 100 ترفند در اکسل