دانلود رایگان


دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان آق قلا - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان آق قلا

دانلود رایگان دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ترکمن مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان ترکمن می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان ترکمن ارائه گردد. . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با این شهرستان ارائه شود لذا: شیپ فایل های تقسیمات سیاسی در این استان از جدیدترین تغییرات (سال 93-94 وزارت کشور ) در سطح کلیه دهستان ها، بخش ها، شهرستان ها و مراکز ده ...
توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان رامیان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان رامیان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان رامیان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان مینودشت مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان مینودشت می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان مینودشت ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط ب ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان مراوه تپه مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان مراوه تپه می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان مراوه تپه ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرت ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کردکوی مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان کردکوی می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان کردکوی ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کلاله مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان کلاله می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان کلاله ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ای ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان گرگان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان گرگان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان گرگان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ای ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان گنبدکاووس مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان گنبدکاووس می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان گنبدکاووس ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرت ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان گمیشان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان گمیشان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان گمیشان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان گالیکش مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان گالیکش می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان گالیکش ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بندرگز مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان بندرگز می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان بندرگز ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان آزاد شهر مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان آزاد شهر می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان آزاد شهر ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان علی آباد مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی از شهرستان علی آباد می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان علی آباد ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی ارتفاعی یا همان DEM و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد . در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط ...
توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
دسته بندی محصولات فروشگاه


پاورپوینت آماده با عنوان بیماریهای آمیزشی sexually transmitted disease یا (STD)دانلود پاورپوینت دهکده شهریسربرگ لایه باز ایرانی (3)پاورپوینت آشنایی با زبان نمادین رنگ ها